Природознавство - інтегрований курс


Природознавствоце предмет, якому навчають в школі з першого по п'ятий клас. Цей предмет вчить дітей любити та поважати природу, а також дозволяє їм ознайомитися з основами астрономії, географії, біології, хімії та звичайно фізики. Можна сказати, що природознавство готує дітей до вступу в старші класи, коли їм доведеться вивчати нові природничі науки. Це дуже важливий предмет, який відповідає на багато питань дітей в той момент, коли вони пізнають світ.

Природознавство
це наука про природу як єдину цілісність або сукупність наук про природу, які становлять єдине ціле. Проте  природознавство — не просто сукупність наук, а узагальнена, інтегрована наука. Тобто  в наш час на зміну диференціації знань про природу повинна прийти їх інтеграція. Необхідна інтеграція тому що, по-перше, це є об'єктивним процесом пізнання природи і, по-друге, тим, що людство пізнає закони природи не заради простої цікавості, а для використання їх у практичній діяльності, для свого життєзабезпечення.
Слово "природознавство" означає знання про природу, або природознавство. В латинській мові "природа" позначається словом "natura", саме тому в багатьох європейських країнах наука про природу називається "Naturwissenchaft". Від цього слова походить і міжнародний термін "натурфілософія" (філософія природи).
Цікаву інформацію можна переглянути на сайті Уроки природознавства.

Моніторинг рівня навченості, %

2 коментарі:


 1. У початковій школі діти вперше знайомляться зі світом знань про природу, і майбутнє їхнє ставлення до неї залежить від того, наскільки вони оволодівають цими знаннями, як у них буде виховано любовне і бережне ставлення до природи. Виконанню різноманітних навчально-виховних завдань, формуванню позитивних рис особистості, вихованню любові до природи, праці сприяє використання різних форм проведення уроків природознавства і всіляких методів навчання.
  У збагаченні учнів конкретними практичними знаннями, у розвитку в них уміння спостерігати значну роль відіграють предметні уроки, де діти працюють безпосередньо з предметами вивчення, під керівництвом учителя порівнюють різні предмети між собою, відшукують їхні спільні та відмінні ознаки, складають узагальнену характеристику предметів.

  При вивченні природознавства застосовую такі нестандартні уроки: урок-мандрівка, урок-гра, урок-загадка, урок-змагання тощо. Ефективність цих уроків пов’язується із збагаченням духовного світу учнів, коли вони через вплив на власні почуття, пізнавальний інтерес, цікаву форму організації заняття активно сприймають навчальний матеріал. Нестандартні уроки дозволяють урізноманітнювати процес навчання. Вони глибоко зачіпають емоційну сферу дитини, формують дух змагальності, збуджують творчі сили, сприяють розвитку творчого мислення дітей. Актуальними є такі форми проведення навчальних занять, як спостереження за природою, усні журнали, репортажі з місця подій, робота в парах та групах, навчальні проекти тощо.

  На основі дослідів, вивчення матеріалу колекцій учні довідаються про властивості вугілля й нафти, води й повітря, учаться розрізняти мінерали, визначати родючість ґрунтів і т.д.

  Безпосереднє спілкування із природою і її елементами на екскурсіях, під час практичних занять сприяє естетичному вихованню учнів. Зоряне небо, весняний ліс, снігопад, красиво квітучі кімнатні або лугові рослини, художнє оформлення кабінету й уроків про рідну природу - все це виховує в дітей почуття любові до природи, а сполучення пізнання з живим почуттям сприяє розвитку стійкого пізнавального інтересу до природи.

  ВідповістиВидалити
 2. Викладаючи природознавство в 5класі я рекомендую використовувати підручник авторів :Ярошенко О.Г,БойкоВ.М, в якому краще викладено навчальний матеріал.При підготовці до уроків я користуюсь сайтами:
  Природознавство-Гіпермаркет знань,edufuture.biz/index.
  vses/ova/com.ua
  hair2014.ru

  ВідповістиВидалити